Hoorbare Herinneringen

MAAKSESSIES

In de maaksessies wordt het geluid van betekenisvolle plekken uit onze dagelijkse leefomgeving verzameld en samengebracht in de geluidswandeling of in andere composities. Het is een avontuur in de wonderlijke wereld van geluid. Inwoners van Delft, zowel jong als oud, kunnen hun persoonlijke beleving van de Spoorzone laten horen en luisteren naar die van anderen. De sessies  worden gratis aangeboden aan omwonenden van de Spoorzone en andere mensen die verbonden zijn met het gebied.
 
1. Herrie: Horen met Andere Oren (voor kinderen van 8 tot 12 jaar):
In deze workshop wordt geluisterd naar de geluiden om ons heen in het Spoorzonegebied. Bijzondere geluiden worden opgenomen en samen op de kaart gezet.
 
2.  Tussen de Ritmes (voor jongeren & volwassenen)
Maaksessies waarin geluid en ritme van de Spoorzone wordt verzameld en bewerkt tot muziek- of geluidscomposities. De deelnemers maken eigen / gezamenlijke composities met opgenomen geluidsmateriaal.
 
3. Hoorbare Herinneringen: Geluid op het Spoor (voor volwassenen)
In deze maaksessies worden hoorbare herinneringen (zowel omgevingsgeluid als vertelde verhalen) aan het gebied opgenomen, gedocumenteerd en op verschillende manieren hoorbaar gemaakt (bijvoorbeeld als onderdeel van geluidswandeling, audiodocumentaire of kaart van het gebied). Gezamenlijk wordt het gebied in kaart gebracht en het dagelijkse leven hoorbaar.
 
De datum en tijd van elke sessie wordt bepaald aan de hand van de inschrijvingen. Op het inschrijfformulier hieronder kunnen wensen over datum, tijd en andere opmerkingen worden ingevuld.