Hoorbare Herinneringen

Openbaar geluidsarchief van Delft en het Spoorzone gebied in verandering. Delftenaren en andere geïnteresseerden kunnen hier geluidsopnames terugluisteren, downloaden en gebruiken of zelf geluiden toevoegen. Na afloop van het project wordt het geluidsarchief overgedragen aan Stadsarchief Delft zodat dit immateriële erfgoed in de toekomst toegankelijk blijft.

Public sound archive of Delft and the railway area in redevelopment. Listen to, download or add field recordings. The sound archive will be transferred to Stadsarchief Delft to remain accessible at all times. 

 
Treinen over oude spoorviaduct door Delft Trains on railway overpass through Delft [18-12-2013]
Spoorviaduct, 6 treinen in afspeellijst Overpass, 6 trains in playlist [26-05-2012]
 

Straatmuzikant Dimitru onder fietstunnel Dimitru playing music at railway tunnel 
[26-05-2012]
 
 

Sfeer 's nachts bij de tijdelijke voetgangersbrug naast station Atmosphere at the trainstation's temporary pedestrian overpass at night [02-07-2013]
 
 

Bouwen en slopen, boren en damwanden trillen Construction and demolition, drilling and resonance
[19-12-2013]
 
 

 

Omgevingsgeluid door metalen buizen Sound environment through metal tube
[26-05-2012] Ingang bouwplaats Entrance construction site (Irenetunnel - 'O Jan wat zit je haar mooi')
[23-05-2013] Station Delft Delft trainstation
 

Waterpomp Water pump
[26-05-2012] Westvest / Station Delft
 
 

Sprinter komt aan op perron 1Train arrives at platform 1 [02-06-2013]
Drankautomaat perron 2 Soda machine Delft trainstation platform 2 [26-5-2013]
 

 
Graffiti schrijvers in Irenetunnel Graffity writers at Irene Tunnel
[07-11-2013]
 
 

 

117 geluidsopnames (2012-2017) in afspeellijst
117 field recordings (2012-2017) in playlist