Hoorbare Herinneringen

OVER DE SPOORZONE

Het Spoorzonegebied in Delft ligt ter plaatse van het stationsgebied, het huidige treinviaduct langs het historische centrum en het spoor door de stad. Het is een belangrijk knooppunt en as, bestaande uit een treinverbinding door de Randstad die belangrijke landscentra met elkaar verbindt, een tramlijn tussen Scheveningen, Den Haag en Delft en een autoweg. De infrastructuur en verkeersstromen vormen een scheiding tussen het westelijke deel van Delft en de historische binnenstad. Momenteel vindt de grootschalige herontwikkeling van het gebied plaats. Deze bestaat onder andere uit de aanleg van een spoortunnel en stadspark; en de bouw van een nieuw station, stadskantoor, woningen en kantoren. De huidige situatie van bouw en verandering heeft een grote invloed op het alledaagse leven van de omwonenden en de Delftenaar in het algemeen.
 
GEBRUIK DE LEGE RUIMTE
Gebruik de Lege Ruimte is een initiatief van Werkplaats Spoorzone Delft (WeSD) en Techniek Ontmoetingspunt (TOP) met als doel het verzamelen, faciliteren en genereren van tijdelijke invulling aan beschikbare kavels in de Spoorzone Delft tijdens de herontwikkeling van dit gebied. Dit initiatief bood de mogelijkheid tot het indienen van het projectvoorstel voor Hoorbare Herinneringen in december 2011, waarna een traject van overleg en uitwisseling volgde. Op de Dag van de Architectuur 2012 werd een preview van Hoorbare Herinneringen gepresenteerd, gezamenlijk met andere projecten in het kader van Gebruik de Lege Ruimte. In september 2012 werden een aantal plannen, waaronder Hoorbare Herinneringen, geselecteerd en overhandigd aan de Gemeente Delft.