Hoorbare Herinneringen

DOEL & UITGANGSPUNTEN

DOEL
Het hoorbaar maken van de alledaagse leefomgeving, de stad als proces. Analyseren van en reflecteren op de organisatie van de stedelijke en openbare ruimte door te focussen op omgevingsgeluid en alledaagse ritmes.
 
UITGANGSPUNTEN
  • Door te luisteren naar de geluidsomgeving wordt er getracht om het bewustzijn te versterken over de organisatie van de stedelijke en openbare ruimte.
  • Iedereen die zich op welke manier dan ook verbonden voelt met de Spoorzone kan meedoen met het project. Er is ruimte voor verscheidenheid, een ander geluid is ook welkom.
  • Elke deelnemer is gelijkwaardig en werkt samen aan het project. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bewoners, kunstenaars, initiatiefnemers of andere betrokkenen. 
  • Geluiden zijn door iedereen vrij te beluisteren, downloaden, bewerken en uploaden. Het geluid is collectief eigendom. 
  • Geen "participatie omwille van de participatie" maar een collectieve analyse én project waarin elke deelnemer meer inzicht kan krijgen in zijn of haar eigen leefomgeving. Bewoners kunnen zich laten horen door deelname aan het maakproces.
  • Verzamelen van geluid uit verschillende momenten in het proces van verandering om hiermee de stad als proces hoorbaar te maken.
  • Gebruik maken van de tijdelijke aard en het immateriële karakter van geluid.