Hoorbare Herinneringen

Hoorbare Herinneringen is een serie locatiegebonden projecten in de Spoorzone Delft en geluidsarchief van de stad en dit gebied in verandering.

Audible Memories is a series of site-specific projects on Spoorzone Delft and a sound archive of the city and its railway area in redevelopment.

 
Zaterdag 20 januari 2018Herinneringen aan het spoorviaduct weerklinken tijdens het Feest in de Spoorzone
Saturday, January 20, 2018: Resounding memories of the railway overpass at event in Spoorzone Delft.
18:00 Onthulling van het Pijlermonument op het bolwerk. The unveiling of the Pillar Monument.
18:15-21:30 Klankinstallatie Sound installation (Marcel Moerenhout, Donia Jourabchi, Taufan ter Weel & project partners)

GELUIDSARCHIEF

Omgevingsgeluid en alledaagse ritmes van de stad en het gebied in herontwikkeling. De geluidsopnames worden overgedragen aan Stadsarchief Delft zodat ze ook in de toekomst kunnen worden beluisterd.
City sounds and everyday rhythms of the city and redevelopment area. The field recordings will be transferred to Delft City Archives to remain accessible at all times.

Listen

VERZAMELDE GELUIDEN
VERZAMELDE GELUIDEN
117 geluidsopnames (2012-2017) in afspeellijst 117 field...

More detail

VOETGANGERSBRUG (2013)
VOETGANGERSBRUG (2013)
Sfeer 's nachts bij de tijdelijke voetgangersbrug naast s...

More detail

BOUW
BOUW
Bouwen en slopen, boren en damwanden trillen Construction...

More detail

PROJECTEN

Serie projecten 

Series of projects

PROJECTEN

OVERLAP (2015)
OVERLAP (2015)
 Audio CD Spoorzone Delft 2012-2014

More detail

KLANKKAST (2015)
KLANKKAST (2015)
Performance & workshop

More detail

TRACES & TERRITORIES (2015)
TRACES & TERRITORIES (2015)
Interactieve compositie Interactive composition

More detail