Hoorbare Herinneringen

OVER HET PROJECT

Hoorbare Herinneringen bestaat uit een geheel van deelprojecten op het raakvlak van geluidskunst en stedelijk onderzoek. Het project speelt in op de verandering van het Spoorzonegebied in Delft. Geluiden uit verschillende momenten in deze transformatie worden beluisterd, verzameld en op verschillende manieren ten gehore gebracht. Herinneringen van Delftenaren aan de Spoorzone worden hoorbaar door eigen deelname aan het maakproces. De deelprojecten vinden plaats in de periode van 2012 tot 2017.
 
HOREN MET ANDERE OREN
Kunnen wij de stad beter begrijpen door naar haar te luisteren? Het doel van het project is het hoorbaar maken van de alledaagse leefomgeving. Vanuit een specifieke aandacht voor de geluidsomgeving en dagelijkse ritmes wordt de stedelijke ruimte onderzocht en wordt hierop gereflecteerd. 
Geluid als directe zintuiglijke ervaring speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Hoewel onze huidige samenleving sterk visueel is georiënteerd, blijft geluid essentieel voor primaire zaken als onderlinge communicatie en het waarschuwen voor gevaar. Geluid kan niet los gezien worden van de plek en het moment dat het hoorbaar is. Daarom is het van essentieel belang voor de kwaliteit van de stedelijke ruimte, oftewel onze dagelijkse leefomgeving. 
Het collectieve onderzoek kan de verbondenheid versterken tussen bewoners en dit gebied in verandering. Door gezamenlijk te luisteren naar de leefomgeving kunnen onzichtbare aspecten en verbanden hoorbaar worden. Het kan zorgen voor meer inzicht in het maken van de stad.