Hoorbare Herinneringen

WALL OF FAME (2013)

Irenetunnel: Overblijfsel Relic
Expositie "Zo gemakkelijk kom je er niet van af.."
HYPO kunstsupermarkt, Voorstraat 8 10-11-2012 -- 31-12-2013
 
Als onderdeel van een expositie door Koen Noordenbos worden herinneringen aan de Irenetunnel, de openbare graffiti muur en de spoorzone omgeving hoorbaar gemaakt. Uit een stukje muur van de Irenetunnel (een plaat verfresten in verschillende lagen) is een kaart gemaakt van de plek en omgeving. Door middel van kleine elementjes (sound transducers) wordt het overgebleven stukje muur in trilling gebracht. Het voortgebrachte geluid laat herinneringen van de graffiti schrijvers aan de plek weerklinken.
 
Donia Jourabchi & Taufan ter Weel
In samenwerking met: / In collaboration with: 
Koen Noordenbos