Hoorbare Herinneringen

TRACES & TERRITORIES (2015)

GPS compositie GPS composition
Agathaplein, Delft

Een uitnodiging om de stad te verkennen. Wij starten op het Agathaplein. Breng je koptelefoon en smartphone mee.

App voor smartphone (Android) waarbij geluid gekoppeld is aan geografische positie (GPS). Het is een interactieve compositie die vorm krijgt door de luisteraar zelf. De wandelroute activeert geluiden op specifieke plekken die samen een unieke compositie maken. De stad wordt een grafische partituur van alledaagse geluiden die aanspoort om na te denken over de ervaring van ruimte in een digitaal tijdperk.

GPS-based application for smartphone – interactive composition for a specific location. Sounds and visuals are activated at different positions in space.The app (for Android smartphone) can be downloaded in order to listen and walk around on location (Agathaplein, Delft, the Netherlands).

 
 
Project: Donia Jourabchi, Anna Mikhailova & Taufan ter Weel
App developer: Enrique Tòmas / noTours  www.notours.org
 
Ondersteund door: / Supported by:
Prinsenkwartier Delft
 
Delft In-Ovatie, Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds 1818, Stichting Boshuysen, SHDJ-het Meisjeshuis, Spinazie Academie, TU Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en Gemeente Delft