Hoorbare Herinneringen

Hoorbare Herinneringen is een serie locatiegebonden projecten in de Spoorzone Delft en geluidsarchief van de stad en dit gebied in verandering.
Audible Memories is a series of site-specific projects on Spoorzone Delft and a sound archive of the city and its railway area in redevelopment.

GELUIDSARCHIEF

Geluidsopnames van alledaagse klanken en stedelijke ritmes in verandering, die zullen worden overgedragen aan Stadsarchief Delft.
Field recordings of everyday sounds and urban rhythms in transition, which will be transferred to Delft City Archives.
VERZAMELDE GELUIDEN
VERZAMELDE GELUIDEN
BOUW (2013)
BOUW (2013)
SPOORVIADUCT (2013)
SPOORVIADUCT (2013)

PROJECTEN

Geluiden van deze ingrijpende transformatie van de leefomgeving weerklinken in een serie projecten en samenwerkingen.
Sounds of this transformation of the lived environment resonate in a series of projects and collaborations.

Projecten Projects

PIJLERMONUMENT (2018)
PIJLERMONUMENT (2018)
Viaductpijlers & link geluidsarchief Monument & link to sound archive

More detail

KLANKSPOOR (2018)
KLANKSPOOR (2018)
Klankinstallatie Sound installation

More detail

OVERLAP (2015)
OVERLAP (2015)
 Audio CD: Spoorzone Delft 2012-2014

More detail