Hoorbare Herinneringen

CONTEXT

Spoorzone Delft is het gebied rond het Station Delft en het vroegere spoor door de stad. Vanaf 2008 vindt de grootschalige herontwikkeling van het gebied plaats: de aanleg van een spoortunnel en stadspark en de bouw van een nieuw station en stadskantoor, woningen en kantoren. Naast geluidsoverlast en vervuiling door treinverkeer over het spoorviaduct door de stad, was de wens voor uitbreiding van twee naar vier treinsporen de directe aanleiding voor de herontwikkeling – het is een belangrijk knooppunt. De bouw en veranderingen hebben een grote invloed op het alledaagse leven van de inwoners van Delft.
Spoorzone Delft is the redevelopment area of Delft’s main transport hub and former railway and overpass through the city. From 2008 onward, the area is being redeveloped: the construction of a new train station, railway tunnel, municipal office, park, housing and offices. Besides railway noise and pollution, the desire for expansion to four railway tracks was the main reason for this transit-oriented development. Both the construction process and transformation of the area affect everyday life its inhabitants.